شیدایی

ازدواج های ثبت شده

آقا : شهاب
خانم : سارا
متولد : 1374/9/12
متولد : 1378/7/21
شهر : مهرشهر
شهر : بوشهر
آقا : علیرضا
خانم : فهیمه
متولد : 1369/12/5
متولد : 1377/11/12
شهر : كرج
شهر : تهران
آقا : علی
خانم : شهلاش
شهر : تهران
شهر : شميرانات
آقا : جمشید
خانم : بی نام
شهر : ورامين
شهر : تهران
آقا : پژواک
خانم : فاطمه
متولد : 1359/10/23
شهر : تهران
شهر : شاهرود
آقا : مجتبی
خانم : بی نام
شهر : اصفهان
شهر : بوشهر
آقا : علیرضا
خانم : يلوفر
شهر : لواسان
شهر : تبريز
آقا : محمود
خانم : پروین
متولد : 1373/7/27
متولد : 1375/6/16
شهر : شيراز
شهر : شيراز
آقا : کوروش
متولد : 1368/7/29
شهر : شيراز
شهر : لاهيجان
آقا : محسن
خانم : نگین
متولد : 1370/1/27
متولد : 1378/1/27
شهر : شهرضا
شهر : اصفهان

پیش از هر چیز باید بدانید که سایت همسریابی شیدایی طرفدار اطلاع و مشارکت خانواده‌ها در فرایند آشنایی از طریق این سایت است. همچنین، توجه داشته باشید که ثبت نام باید حتماً توسط متقاضی ازدواج یا با اطلاع او صورت گیرد. برای استفاده از خدمات سایت همسریابی شیدایی باید با پر کردن فرم ثبت نام در سایت حساب کاربری ایجاد کنید. با توجه به اینکه باید مشخصات و معیارهای خود را به صورت دقیق در این فرم وارد کنید، به شما توصیه می‌شود برای این کار از خانواده و اطرافیان کمک بگیرید.